Home » Akce školy 2022/2023 » UČÍME SE V PŘÍRODĚ

Archiv

UČÍME SE V PŘÍRODĚ

Jaro se již ukazuje v plné kráse, kvetoucí stromy a zpěv ptáků ohlašují jeho příchod. S žáky III. A jsme v rámci výuky prvouky navštívili městský park v Uničově.

V první části hodiny pracovali žáci samostatně s pracovním listem. Ve druhé části následovala praktická ukázka života v přírodě, zejména metodou pozorování.

V parku děti pozorovaly rostliny a živočichy. Ze zvířat je nejvíce zaujali kosi a veverky. Z rostlin potom pampeliška a sedmikráska. Výuka prvouky venku umožnila propojení teoretických znalostí žáků o rostlinách a živočiších s názornou ukázkou jejich života v přírodním prostředí.

Výuka v městském parku nás velmi bavila. Děti se dozvěděly spoustu nových informací o přírodě a správně vypracovaly zajímavé úkoly v pracovních a sešitech. Protože vše zvládly, mohly si za odměnu zacvičit na dětském hřišti. /DČ/