Home » Akce školy 2022/2023 » ,,To nevymažeš“

Archiv

,,To nevymažeš“

,,To nevymažeš“ – projekt, který se zaměřuje na digitální bezpečnost především u dětí a mladistvých a snaží se napomáhat rodičům, potažmo pedagogům, orientovat se na poli technologického světa a být dětem, žákům tak určitým průvodcem. Tento projekt jsme dnes zařadili do výuky třídy IX. A, a věnovali jsme mu dvě vyučovací hodiny. Samotný projekt se zaměřuje na problematiku sextingu. Tohle téma bylo pro žáky velmi aktuální a svým způsobem také atraktivní, neboť většina žáků se pohybuje na sociálních sítích, sdílí se svými kamarády fotografie, videa, apod. a je důležité, aby věděli jak s nimi nakládat mají-li intimní obsah.

Osvětu jsme zahájili metodou brainstormingu, kdy žáci sami zkoušeli objasnit pojem sexting a přiblížit ho tak žákům, kteří jej slyší poprvé. Nutno říci, že žáci byli velmi aktivní a společnými silami se jim podařilo pojem sexting definovat a vytvořit tak půdu pro naší další práci. Ta spočívala jednak v hlubším seznámení s touto problematikou, reálnými příběhy. Také jsme si pustili video věnující se oblasti sextingu, které jsme si s žáky po jeho shlédnutí rozebrali a v závěru realizovali aktivitu k tématu s názvem ,,Chatujeme s kamarádkou!“.

Žáci byli po celou dobu velmi aktivní a pečlivě naslouchali, měli četné dotazy k tématu a chtěli se dozvědět více. Našim cílem bylo jednak žáky seznámit s tímto fenoménem, který se v digitálním světě vyskytuje čím dál více, pomoci se jim zorientovat v základních pojmech a také je poučit, jak postupovat v případě, že se se sextingem setkají. /IK/