Home » Akce školy 2021/2022 » Semafor

Archiv

Semafor

Jelikož chodíme denně na procházky, rozhodli jsme se, že dnešní den věnujeme dopravní výchově.

Děti si zopakovaly druhy dopravních prostředků, z videa a názorných ukázek se dozvěděly, jak se chovat na chodníku. Dále si vypracovaly různé pracovní listy, kde si procvičily grafomotoriku a počítání. Před procházkou jsme si povídali o semaforu, pustili si písničku, a každý si vyrobil svůj semafor. Dětem se den moc líbil, a i přestávky využily ke stavbě silnic a hře s autíčky. /HŠ/