Home » Akce školy 2022/2023 » Připomínáme si tradici masopustu

Archiv

Připomínáme si tradici masopustu

Oslava masopustu patří na naší škole ke každoročním radostným událostem. Jedná se o období veselení se, hodování a dobrého pití. A tak jsme si udělali na toto téma s žáky ZŠS projektový den. Během tohoto dne měly děti možnost se seznámit s některými lidovými tradicemi v období masopustu, společně prožít radost a veselí, rozvíjet myšlení, řeč, tvořivost a fantazii při různorodých činnostech.

Nejprve paní učitelka vysvětlila dětem, co to masopust je. Následně se konala přehlídka masek, které jsme měli na sobě. Některé kostýmy žáci poznávali na fotografiích, s nimiž jsme si zahráli bingo a pexeso, při kterém jsme se náramně zabavili. Jedna žákyně převlečená za kouzelnici vyčarovala masky pro děti, kterým kostým chyběl. Druhá skupina mezitím vyráběla barevné šašky z papíru. V hudební výchově se děti učily některé písničky vhodné k masopustní zábavě. Při této příležitosti nás navštívil také medvěd, se kterým jsme si i zatancovali. Závěrečná diskotéka nesměla chybět.

Byl to den plný úsměvů a radosti, a tak to přeci na masopust bývá… /KH+LN+HF/