Home » Akce školy 2022/2023 » Připomínáme si Den Země

Archiv

Připomínáme si Den Země

Den Země patří k důležitým svátkům. Lidé po celém světě si připomínají, že planeta Země představuje náš domov a měli bychom ji chránit. A tak jsme si ve třídě II.B udělali projektový den na toto téma.

Nejprve jsme se s žáky bavili o tom, se kterými problémy se naše planeta potýká. Následovalo krátké video, ve kterém se děti dozvěděly, že nešetrné hospodaření s vodou, časté ježdění autem, plýtvání jídlem a znečišťování ovzduší kouřem z továren a mnoho dalšího trápí planetu Zemi. Poté jsme si říkali nápady, jak se o ni naopak můžeme starat a pomáhat jí.

Na závěr jsi si vyrobili 3D planetu Zemi a lapbooky, abychom si i nadále připomínali, jak je pro nás Země důležitá.

Všichni sdílíme tuto malou planetu, a tak o ni musíme pečovat s láskou a respektem. /KH