Home » Akce školy 2021/2022 » Poznáváme letní přírodu

Archiv

Poznáváme letní přírodu

Léto je jedno z ročních období, které máme téměř všichni rádi. Je to čas prázdnin, koupání, výletů,… Dnes jsme si s žáky 3. A vyprávěli o létě, letní přírodě a letním počasí.

Nejprve žáci shlédli video „Letní příroda”, kde se seznámili s živočichy a rostlinami. V ukázce viděli mláďata lišek a ježků, drozda, ptáka často se vyskytujícího v doubravách a bučinách, léčivý a zároveň jedovatý náprstník často rostoucí v lese, trávu suchopýr vyskytující se na horských podmáčených loukách. Pak jsme se vydali do nedalekého městského parku. Cestou jsme pozorovali rostliny na zahrádkách a zahradách. V parku jsme určovali druhy rostlin, které zde rostou a živočichy, kteří zde žijí.

Vycházka do parku se nám líbila, učení v přírodě je prostě super. Tak zase někdy, ahoj v parku! /SJ/