Archiv

My se čerta nebojíme, …

… protože my nezlobíme, jenom trošinku :). Tento text byl dne 5. prosince 2018 na dveřích IV. třídy. Očekávali příchod Mikuláše s andělem a čertem. Před jejich příchodem byli plni očekávání, někteří hříšníci se trošku báli, co kdyby…, své obavy nakonec překonali, přednesli říkanky a společně zazpívali písničku. Za odměnu dostali od anděla dárek, mikulášské balíčky plné sladkostí. (S. J.)

SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG