Archiv

MUZIKOTERAPIE

V rámci projektu Šablony III se na naší škole 25. 5. 2021 uskutečnil workshop – Muzikoterapie.

Celé dopoledne naši žáci hráli a relaxovali pod vedením PaedDr. Lubomíra Holzera, jež je přední český muzikoterapeut. Používal lidové, etnické a staré nástroje z celého světa.  V příbězích žáky provázel po všech světadílech za použití bubnů djembé, šamanských bubnů, didgeridoo, tibetských mís, zvonců, ústních harf a dalších nástrojů, s kterými se děti mohly seznámit a hrát na ně podle svého cítění. Vystoupení, s vlastním zapojením, mělo na žáky blahodárný, zklidňující účinek. Během poslechu a hraní, se přenesli ve svých představách do přírodních scenerií, které nikdy nenavštívili.