Archiv

Moje prázdniny

V úterý 9. 9. 2020 jsme měli akci školní družiny pod názvem „Moje prázdniny“.

Žáci dostali za úkol popsat své prázdniny pomocí obrázků, které vystřihovali z časopisů a lepili na papír formou koláže. Žáci se do zadaného úkolu pustili s nadšením a byli při tvorbě koláže velice kreativní. Výtvory žáků byly velice povedené. Po dokončení koláže, každý žák svůj výtvor odprezentoval, sdělil ostatním, jak si prázdniny užil a jaká místa navštívil. Celé družinové odpoledne se neslo v duchu prázdnin, zážitků a příjemných vzpomínek. (L.J.)