Archiv

Moje kniha

Děti v rámci výuky navštívily místní knihovnu, kde je paní knihovnice seznámila s prostředím knihovny, prohlédly si knihy pro děti a poslechly pohádku.

A tak jsme si ve školní družině vyrobili vlastní „knihu“.

Každé dítě dostalo tvrdý bílý papír, který se přeložil na půl. Přední stranu „ knihy“ si každé dítě vyzdobilo dle vlastní volby. Někdo si nakreslil srdíčka, kytičky, někdo zase oblíbené zvířátko. Potom si děti z připravených časopisů vystřihly různé obrázky, které se jim líbily. Obrázky jsme si postupně nalepovali až vznikla „koláž“.

Dětem činnosti velmi zaujaly, vyráběly s chutí, což je vidět i na fotografiích. /KD/