Home » Akce školy 2022/2023 » MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V II: A

Archiv

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V II: A

Dnes již od rána, s mírnou nervozitou, očekávali žáci II. A příchod Mikuláše.

Když zaslechli hrozící řetěz čerta za dveřmi, v tu chvíli byla jejich dušička malinkatá. Za dveřmi stál svatý Mikuláš s andělem a čertem! Někteří měli obavu, že skončí u čerta v pytli, jiní byli stateční.

Když se konečně objevili ve třídě a Mikuláš četl z „Knihy hříchů”, sami hříšníci slíbili polepšení, a ani čert se na ně příliš nezlobil. Žáci nakonec společně řekli básničku… Mikuláši, Mikuláši, kdo to tady děti straší, kdo tu řinčí řetězem…, za kterou dostali od anděla sladkou odměnu. Zbytek dopoledne provázela žáky radost nejen z balíčků, které dostali, ale také pro to, že si čert nikoho neodnesl.

                                                                                                                                  /SJ/