Home » Kroužky a kluby

Archiv

Kroužky a kluby

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy Šablony II z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. V rámci získaného projektu jsou mimo jiné realizovány kluby a doučování pro žáky naší ZŠ.

 

KLUB PRO ŽÁKY

Klub pro žáky naší základní školy má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. V naší škole jsou realizovány tyto kluby.

 

  • Čtenářský klub

Cílem čtenářského klubu je zaujmout čtenáře a přivést je k lásce ke knihám. Žáci si přímo v klubu čtou knihy dle svého výběru, navzájem si doporučují své oblíbené knížky a také si domů půjčují knihy z knihovničky.

Náplň každého setkání je přizpůsobena možnostem žáků. Při čtení jsou používané různé metody práce: řízené čtení, čtení s předvídáním, prožitkové čtení, rozbor textu, hraní rolí, mapa příběhu, dramatizace atd.

 

  • Klub zábavné logiky a deskových her

Klub otevírá žákům naší školy bránu do světa nových, nejen deskových her. Činnost v klubu vede zábavnou formou k rozvoji logického a strategického myšlení žáků. Hráči si procvičí koncentraci, postřeh, paměť a také si zlepší svou schopnost pracovat v týmu. Zároveň poznají radost z výher a také se naučí přijímat prohru.

Vedoucí vždy vybírá hry na základě možností přihlášených žáků. Mimo jiné se žáci naučí hry: dáma, šachy, deskové hry – Člověče, nezlob se, Activity, karetní hry, logické hry a mnoho dalších.

 

  • Badatelský klub

Badatelský klub nabízí aktivity a činnosti, které žáky naučí něco nového z přírodovědného oboru. Zejména se zaměříme na práci s informacemi, kladení otázek a tvorbu hypotéz. Vlastním bádáním na otázky odpovíme a dané hypotézy ověříme.

Aktivity badatelského klubu jsou rozděleny do několika oblastí. Uskuteční se pokusy s vodou, vzduchem, dozvíme se něco nového o lidském těle, budeme pozorovat živou přírodu, vyrobíme si raketu a zrealizujeme mnoho dalších zajímavých aktivit.

Na pokusy budeme potřebovat pomůcky, které jsou volně dostupné a většinu z nich najde každý z nás doma v kuchyni.

 

DOUČOVÁNÍ

V doučování se zaměřujeme na žáky ohrožené školním neúspěchem. Prostřednictvím možnosti doučování se snažíme o jejich podporu a upevnění jejich zvyku provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí učiva daného ročníku.