Home » Akce školy 2021/2022 » KAPPA-HELP

Archiv

KAPPA-HELP

V úterý 12. 10. se žáci naší školy zúčastnili primární prevence, organizovanou KAPPA-HELP. Lekce byly zaměřeny na podporu zdravých vztahů ve třídě. Nejprve jsme se představili a řekli nějakou vlastnost o spolužákovi, který seděl vedle nás. Pracovali jsme na vzájemné komunikaci, účastnili se různých zábavných aktivit a snažili jsme postavit základy kamarádství. Mluvili jsme o tom, co je pro nás ve vztazích důležité. Všichni žáci se do programu aktivně zapojili a celé dopoledne bylo skvělé. /PB/