Home » Akce školy 2021/2022 » Jarní tvoření

Archiv

Jarní tvoření

Jaro je tu, o tom již nelze pochybovat. Sluníčko má čím dál větší sílu a příroda se již probudila se zimního spánku, na stromech vyrašily první pupeny, na větvích vrby již můžeme vidět kočičky.

V parcích se můžeme kochat prvními jarními květinami. Pomaloučku se blíží jarní svátky – Velikonoce. Oslavou jara jsme začali i s žáky v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností. Tvoření je různorodé, využili jsme řadu technik. Hotové výrobky nám zdobí třídy. Všichni žáci z něj měli velkou radost. /VB/