Home » Akce školy 2022/2023 » Jak přežít ve světe financí

Archiv

Jak přežít ve světe financí

V měsíci únoru se žáci 2. stupně zúčastnili projektového dopoledne na téma Jak přežít ve světě financí. Finanční gramotnost má důležité postavení ve vzdělávacích obsazích základních škol. Žáci jsou v rámci hodin matematiky a výchovy k občanství seznámeni se základy problematiky financí. Získané poznatky z teoretické výuky měli možnost prolnout s praxí v rámci dopoledne, kdy naši školu navštívil lektor a současně autor projektu Kurz přežití ve světě financí. Celé dopoledne se neslo v duchu příjemné atmosféry. Žáci se dozvěděli o aktivních a pasivních příjmech a o výdajích. Každý si uvědomil, že je nesmírně důležité mít přehled o svých výdajích především jako prevence před dluhovou pastí. Žáci pracovali ve skupinkách, ve kterých si vymysleli jméno a profil jejich osoby, té pak stanovili jídelníček a v rámci něj rozpočet určený na jídlo. Díky tomu měli možnost uvědomit si, že nakupovat a připravovat jídlo doma je mnohem levnější způsob stravování než v restauracích či fastfoodech. V rámci osobního rozpočtu neopomněli žáci ani na náklady spojené s bydlením a dopravními prostředky. O výdajích přemýšleli i do budoucna, uvědomili si, že mít bydlení v nájmu může být ve stáří obtížné financovat. Prostřednictvím svých rozpočtů stanovovali pravidelné investice a tvořili finanční rezervy.

Na závěr dopoledne si své hospodaření vzájemně odprezentovali. Všichni hospodařili tak, aby v závěru roku měli spíše finanční přebytky než dluhy. Projektové dopoledne se všem žákům moc líbilo./VB/