Home » Akce školy 2021/2022 » Herbář

Archiv

Herbář

S žáky 1.A jsme se v prvouce učili o rostlinách. O jejich stavbě těla, o jednotlivých druzích, o kvetoucích a
nekvetoucích, o léčivých i jedovatých. A není nic lepšího, jak upevnit učivo než vyrazit do přírody a propojit teorii s praxí.
V místním parku jsme měli možnost najít spoustu druhů rostlin. Abychom měli rostliny k dispozici i ve
škole, rozhodli jsme se vytvořit herbář. Prvním a nejtěžším úkolem bylo nasbírat rostliny, které jsme poté
pečlivě uložili mezi knihy. Květiny jsme nechali měsíc odpočívat pod zátěží knih. Čekání bylo dlouhé, ale
vyplatilo se. Dnes jsme se mohli pustit do práce. Zkompletovat herbář! Pan asistent vylisované rostliny
zalaminoval, díky tomu herbář dlouho vydrží a nedojde ke zničení rostlin. Žáci mezitím připravili štítky,
které jsme přiložili k jednotlivým rostlinám. Podařilo se nám vylisovat i nějaké rostliny, které jsme neznali,
zjistit název nám pomohla mobilní aplikace, která nám díky fotce rozluštila, o jaký druh se jedná. Když jsme měli všechny štítky připravené nalepili jsme je na připravené listy a přiložili jsme zalaminované rostliny. Žáci měli velkou radost z vlastnoruční práce, kterou jsme si poté společně prohlíželi. /VB/