Home » Akce školy a školní družiny 2020/2021 » Fotografování tříd

Archiv

Fotografování tříd

                 Ke konci školního roku se koná společné fotografování tříd žáků naší školy. Ve čtvrtek dopoledne dne 18. června 2015 se uskutečnilo fotografování fotografkou paní Helenou Frilichovou z Uničova. Žáci se fotili po třídách společně se svými třídními učitelkami. Někteří využili možnosti a vyfotili se ve skupinkách se svými spolužáky, s pedagogy nebo samostatně. Tradičně se fotil i pedagogický sbor. Třídní fotografie s textem školního roku všem připomenou prožitá školní léta. Škoda, že i letos nejsou na fotografiích tříd vyfoceni všichni žáci. Společné fotografie třídních kolektivů se archivují a jsou obrazovou přílohou školní kroniky. (S. J.)