Archiv

Ekoart

               Dne 8. června 2015 se žáci IV. třídy zúčastnili školního projektového dne s tak trochu tajuplným názvem „Ekoart“, který připravila Mgr. Jana Vybíralová. Název byl pro některé záhadou. Co je čeká, co budou během dopoledne dělat? Nejprve se vydali do nedalekého městského parku, kde měli za úkol nasbírat různé větvičky, listy, kamínky, šišky, … S nasbíranými přírodninami se vrátili zpět do školy. Zde je čekal další úkol, zhotovení ekoartu. Žáci se rozdělili se do menších skupin a začali tvořit. Pracovali s rychleschnoucí modelovací hmotou a s aranžérskou hmotou s využitím nasbíraných přírodnin. Každá skupina chtěla mít nejlepší dílo. Kromě originálního nápadu byla důležitá spolupráce. A jak vše dopadlo? Žáci hodnotili jednotlivé práce, vybírali ty, které se jim nejvíce líbí. Mezi nejlepšími nebyly práce žáků IV. třídy, přesto se jim jejich díla vydařila (viz foto). Odměnu nakonec dostali všichni. Jakou? Příjemné sluneční dopoledne bylo zakončeno předáním drobné sladké odměny. (S. V.)