Home » Akce školy 2022/2023 » Dušičky

Archiv

Dušičky

Druhý listopadový den si tradičně připomínáme Památku zesnulých, lidově Dušičky. Lidé se vydávají na hřbitovy, aby zavzpomínali na ty, kteří tu již s námi nejsou, ale mají místo v našich srdcích.

I žáci naší školy se vydali na procházku na místní hřbitov, kde každý z nich mohl zapálit svíčku a věnovat tak tichou vzpomínku svým blízkým zesnulým. I když tento svátek nepatří zrovna k nejveselejším, nesla se procházka v příjemném a klidném duchu. A děti moc potěšilo, že si tímto způsobem mohly zavzpomínat na někoho jim blízkého, který již není mezi námi. /JB/