Home » Akce školy 2022/2023 » Divadelní představení

Archiv

Divadelní představení

Ve středu 8. 3. 2023 žáci naší školy navštívili divadelní představení „Záhady dědečkova dvorku“. Vystoupení se uskutečnilo v místním kulturním zařízení, kde děti z různých škol a školek vytvořily příjemnou atmosféru.

Během pohádky se na scéně vystřídala různá zvířátka, která mohou žít volně na dvorku. Byla to například kravička, koza Róza, slepice Pipi, krkavec, pes Baryk, kočka Micka a plno dalších.

Představitel dědečka a současně vypravěč požádal dětské obecenstvo, aby vyřešilo různé záhady, které se na dvorku odehrály – krádež zelí, mrkve, ale i řetízku z korálků. Vždy jsme na to společnými silami přišli a našli viníka. Toho pak potrestal pes Baryk.

Představení se dětem líbilo, dokázaly se zapojit také do zpívání písniček, které jim vyvolaly radostnou náladu po celé dopoledne. /ES + HF/