Home » Akce školy 2021/2022 » Dětský den

Archiv

Dětský den

Je 1. červen, den, kdy všechny děti slaví svátek. Den dětí jsme oslavili i ve škole. Pro žáky byl připraven celodenní program. S naší třídou 3. A, jsme se přesunuli na školní zahradu, kde pro nás paní učitelky připravili stanoviště s různými sportovními úkoly. Nejprve jsme vyzkoušeli svou zručnost v sukování lana a dělání uzlů, potom jsme stříleli míček do branky, proskakovali jsme kruhy a strefovali jsme se na cíl. Sportovní disciplíny žáky velice bavili a moc si je užili. Po dokončení všech disciplín na žáky čekala sladká odměna. Sportování máme za sebou, tolik vynaložené energie se přece musí nějak doplnit… Přesunuli jsme se k ohništi, kde byl rozdělaný oheň a připravené špekáčky, které jsme si opekly. Byly vynikající a moc jsme si na nich pochutnali. Nakonec jsme si zahráli skupinové hry, hry s míčem a tím jsme zakončili celý dětský den. A že se nám vyvedl, počasí nám přálo a dětský den jsme si parádně užili. Moc děkujeme a těšíme se na další parádní školní akci. /LŠ/