Home » Akce školy a školní družiny 2020/2021 » „Den otevřených dveří“ na SPŠ a SOU Uničov

Archiv

„Den otevřených dveří“ na SPŠ a SOU Uničov

Dne 7. 12. 2017 se žáci 8. a 9. ročníku naší školy zúčastnili akce „Den otevřených dveří“, kterou pro vycházející žáky, jejich rodiče a pedagogy, uspořádala SPŠ a SOU Uničov. V budově školy, která se nachází na Moravském náměstí, byli žáci seznámeni s náplní učebních technických oborů, které se na této škole vyučují. Během dopoledne žáci rovněž navštívili školní dílny, které se nacházejí na Šumperské ulici. Provádějícím pedagogem této školy jsme byli pozváni na únorovou akci nazvanou „Den zručnosti na SPŠ a SOU Uničov“, která si klade za cíl oživit zájem o technické obory. Pro zájemce bude připraveno na obou pracovištích naší školy několik workshopů a pracovních dílen, strukturovaných podle specifických oborů, které naše škola nabízí, vždy s důrazem na odborné a ekonomické dovednosti. Žáci tak budou mít možnost formou zábavných aktivit získat lepší přehled o nabízených oborech a konkrétněji poznat jejich zaměření. (H. L.)

071220176361 071220176364