Home » Akce školy 2022/2023 » Čtenářská dílna

Archiv

Čtenářská dílna

S žáky IV.A jsme dnes zahájili celoroční projekt, kterému se budeme společně ve výuce věnovat a který jsme si nazvali ,,Čtenářská dílna“. Cílem je jednak zdokonalit čtenářské dovednosti žáků, rozvíjet jejich schopnost porozumět čtenému textu, slovní zásobu., a v neposlední řadě probudit u žáků zájem vzít knihu do ruky a číst si i ve svém volném čase. Projekt jsme zahájili tím, že si žáci prohlídli různé knihy, ukázali jsme si, jak se knihy člení, kde hledat obsah, kdo je to autor, co znamená ilustrace apod. Poté si žáci založili své složky do naší čtenářské dílny a mohli jsme se pustit do práce. Začali jsme hlasitým čtením textu s pohádkou, ke které si žáci následně vypracovali čtenářskou kartu a kterou si založili do své čtenářské složky. A v tomhle duchu budeme pracovat po celý školní rok. /IK/