Category Archives: Škola 2017/2018

Archiv

Na řezbářských dnech v Tovačově

Ve středu 20. června se žáci z 2. stupně naší školy vypravili na akci „Řezbářské dny“, kterou ve dnech 19. 6. – 22. 6. uspořádala Střední škola řezbářská Tovačov. Zájemci o práci se dřevem se na této škole mohou vyučit v oboru truhlář, truhlářské práce nebo v maturitním oboru – Řezbář. Naši žáci si během dopoledního programu prohlédli školní dílny, navštívili výstavu maturitních prací a pod dohledem učitelů OV si vyrobili bedničku na ovoce. (L. H.)

200620187035

Poznáváme Litovel

Ve čtvrtek dne 21. června 2018 jeli žáci 1. stupně na výlet do Litovle. Vydali se na procházku za poznáváním města Litovle. Za památkami do „Hanáckých Benátek”. Po občerstvení a osvěžení zmrzlinou, našli dostatek příležitostí k poznávání místních památek, k odpočinku v parku, krmení labutí a kachen, ale i k sportovnímu vyžití na dětském hřišti. (S. J.)

20180621_100521 20180621_095105 20180621_095448

Výuka plavání

Ve středu dne 20. června 2018 ukončili žáci 1. stupně výuka plavání, kterého se zúčastnili v rámci výuky tělesné výchovy. Výuka se konala v krytém plaveckém bazénu v Uničově. Začátečníci se nejprve seznámili s vodou a základy plavání, ti zdatnější se postupně zdokonalovali v různých plaveckých stylech. Z plavecké školy obdrželi žáci „mokré vysvědčení”. Hodnotilo se splývání prsa a znak, kolik metrů uplavou libovolným způsobem, i pod vodou, plavecký styl kraul a znak, skok do vody a lovení puků. (S. J.)

20180620_120824

P – centrum Olomouc

Dne 18. června 2018 navštívili žáci 1. stupně P – Centrum v Olomouci. Zúčastnili se zde preventivního programu „Selektivní program” na téma bezpečný internet. Celé dopoledne bylo zaměřené na kamarádství, vzájemnou spolupráci a pomoc, ale i řešení konkrétních situací. Žáci se aktivně zapojovali do všech činností (hráli hry Kompot, Lidské pexeso, Dostihy a vyslechli příběh o Červené Karkulce). (S. J.)

20180618_112556 20180618_093843 20180618_101143

Hejtmanův pohár

V období od 20. listopadu do 30. dubna 2018 probíhal 4. ročník soutěže „Hejtmanův pohár“. Soutěžení škol, ve 14 krajích, o 14 nejlepších škol a 14 pohárů hejtmana, se zúčastnila také letos i naše škola. Cílem bylo podpořit u žáků zdravý životní styl a pozitivní vztah k pohybovým aktivitám. Soutěžilo se na „opičí dráze“ plné překážek. Žáci překonávali Sportovní dráhu, při které se snažili dosáhnout co nejlepšího času. V Olomouckém kraji se 1. stupeň umístil na 8. místě s průměrným časem 0:46,28 (nelepší kluk Filip Adam, čas 0:36,00 a holka Růžena Gazdíková, čas 0:43,70) a 2. stupeň na 7. místě s průměrným časem 0:50,14 (nejlepší kluk Roman Schneider, čas 0:35,20 a holka Marie Hrušková, čas 0:50,80). (S. J.)

20180315_090540 20180315_091037 20180315_091239