Home » Akce školy a školní družiny 2020/2021 » Bezpečnost v silničním provozu

Archiv

Bezpečnost v silničním provozu

V měsíci dubnu jsme se ve školní družině mimo jiné věnovali také aktivitám, které byly motivovány bezpečností v silničním provozu. Šlo hlavně o uvědomění si, jak je důležité znát dopravní značky a předpisy a umět se správně pohybovat v silničním provozu. Pomocí interaktivní tabule si žáky prohlédli různé dopravní situace a připomněli vybavení kola. Ve výtvarné činnosti kreslili dopravní značky a v pracovní činnosti pomocí dřevěných dopravních značek a autíček vytvořili na koberci s dopravní tematikou „silniční provoz“. Na vycházkách poznávali dopravní značky a pozorovali dopravní ruch. Všechny tyto aktivity přispěly k bezpečné cestě do školy a ze školy domů. (L. B.)

Fotografie-0397      Fotografie-0401       Fotografie-0407      Fotografie-0409      Fotografie-0421