Home » Akce školy 2022/2023 » Hurá do školy

Archiv

Hurá do školy

Ve třídě III. B jsme nový školní rok zahájili projektovým dnem „Hurá do školy“. Hned na úvod jsme se naučili novou básničku a během dopoledne děti plnily nejrůznější úkoly, např. v pracovních listech vyhledávaly budovy, které vidí cestou do školy.

Žáci také zpívali, tancovali a hudebními nástroji doprovodili písničku „My jsme žáci III.B“. Na závěr si každý vyrobil svou aktovku, do které téměř všichni vlepily vystříhané školní potřeby. Avšak jedna aktovka byla něčím zvláštní!  V této aktovce byly vlepeny předměty, které do školy nepatří. Žáci poté porovnávali, jaký je mezi aktovkami rozdíl.

Závěrem jsme si během vycházky procvičili bezpečné chování v dopravě. Den byl velice vydařený a moc se dětem líbil. /LN/