Archiv

Projektový den VODA

V pondělí 5. listopadu 2018 proběhl projektový den na téma VODA.

Tímto dnem jednotlivé třídy provázeli jejich třídní učitelé za spolupráce asistentů. Během úvodní hodiny se žáci přesvědčili, jak se voda ze skupenství kapalného mění na skupenství plynné. Na interaktivní tabuli jsme si pomocí prezentací a krátkého filmu ukázali a vysvětlili význam vody pro přírodu i pro nás, v čem je voda užitečná, k čemu všemu ji můžeme použít, čím vším se může voda znečistit, a jak ji před znečištěním chránit. Pomocí barev na velký papír žáci kreslili podle své fantazie obrázek vody, řeky, nebo moře.

Po teoretické části se někteří přesunuli do městského parku, šli se podívat na biotop rybníku a ukázali si i řeku Oskavu, která Uničovem protéká. Někteří žáci vypustili své zhotovené papírové lodičky na řeku a nechali je vyplout do světa. Každá papírová lodička byla vymalovaná, nesla různé citáty a naše přání.

Projektový den jsme zakončili vybarvováním obrázků, plněním krátkých úkolů a křížovek na téma voda. (P.P.)

SAMSUNG  received_2081958035198863(1)  Voda - obrazek  ss