Home » Akce školy 2022/2023 » 2. Mohelnické sportovní hry s centrem APA

Archiv

2. Mohelnické sportovní hry s centrem APA

Ve středu 24. 5. jsme se zúčastnili druhého ročníku sportovních her v Mohelnici. Tohoto projektového dne se zúčastnily školy z Olomouckého a Pardubického kraje.                                                               

Do Mohelnice jsme jeli autobusem. Jakmile jsme z autobusu vystoupili, spěchali jsme do areálu školy ZŠ Vodní, kde jsme se u stánku zaregistrovali. Na přivítanou jsme dostali občerstvení a čekali na zahájení sportovních her. Během zahájení se nám představili všichni rozhodčí, medailoví reprezentanti různých sportů a byl složen slib sportovců a rozhodčích.                                                                     

Potom následovalo samotné plnění všech sportovních aktivit, které nás velmi bavily. Navzájem jsme se povzbuzovali a snažili jsme se na každém stanovišti získat co nejvíc bodů. Pevně jsme doufali, že se nám výkony vydaří. Po dokončení všech disciplín, jsme netrpělivě čekali na vyhlášení.                         

Tentokrát jsme ze stadionu odcházeli se zlatou medailí, dárkovým košem a do zad nám hrála píseň vítězů. /PB, HR/