Archiv

Záložka 2020

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě a Knihovna Jiřího Mahena v Brně vyhlásila 11. ročník česko-slovenského projektu pro ZŠ a osmiletá gymnázia. Projekt nese název: „Záložka do knihy spojuje školy: Radost ze čtení ukrytá ve verších básní nebo v próze” a byl vyhlášen k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven 2020.

Cílem projektu je navázání kontaktu mezi českými a slovenskými školami a také podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Žáci z I. třídy vytvořili záložky do knihy, které si vymění se žáky z přidělené partnerské školy ze Slovenské republiky. Touto školou je Špeciálna základná škola internátna sv. Klementa Hofbauera v Podolínci. (S.J.)