Home » Akce školy 2022/2023 » Výlet do Doubravského Dvora

Archiv

Výlet do Doubravského Dvora

V rámci adaptačních aktivit jsme se s žáky V.A vypravili ve čtvrtek 14. září na výpravu do Doubravského Dvora u Červenky. Ráno jsme se sešli ve škole a po krátkém poučení, jak se žáci mají během výletu chovat, jsme pěšky vyrazili na autobusové nádraží. Odtud nás autobus odvezl do Střelic a dál naše cesta pokračovala pěšky lesem.

Během chůze jsme se kochali krásami okolní krajiny a děti měly prostor povídat si a lépe se poznat. Počasí nám přálo. Sice se oproti předchozím dnům znatelně ochladilo, ale při našem příchodu do Dvora už svítilo sluníčko a vzduch se ohřál na pěkných 22° C.

V Doubravském Dvoře jsme si všichni koupili zmrzlinu, která je vyráběna z mléka od tamních krav. Na ty jsme se poté šli samozřejmě podívat. Shlédli jsme jejich ustájení, telata různého stáří, krmení krav a koz, dojírnu i další zvířata z místní farmy. Velký úspěch samozřejmě mělo také dětské hřiště, na kterém děti vyzkoušely snad úplně všechny prolézačky😊

Ke konci našeho výletu zbyl čas na koupi drobných suvenýrů nebo něčeho dobrého na zub na zpáteční cestu. Tu jsme absolvovali autobusem zpět na autobusové nádraží v Uničově, odkud děti pokračovaly buď domů, nebo na oběd a do školní družiny.

Celkem žáci ušli 4 kilometry krásnou přírodou, potrénovali svou fyzickou kondici a utužili vztahy mezi sebou. Všichni už se těšíme, až takovou příležitost budeme mít znovu. /AČ/