Home » Akce školy 2022/2023 » Učíme se bezpečnosti v dopravně

Archiv

Učíme se bezpečnosti v dopravně

Jednou z klíčových aktivit, která přispívá k výuce dopravní výchovy, je zejména návštěva dopravního hřiště. Teoretické znalosti jsme již získali během výuky ve třídě a nyní přišel čas si vyzkoušet vše co umíme v praxi, přímo na dopravním hřišti.

Po příchodu jsme si společně prošli areál dopravního hřiště. Žáci byli upozorněni na nebezpečná místa, na světelnou signalizaci, přechody pro chodce, křižovatku, vlakový přejezd. Zopakovali si pravidla silničního provozu, dopravní značky či jízdu ve správném pruhu. Poté si žáci vše prakticky procvičili při jízdě na jízdním kole, nebo koloběžce.

Společně jsme strávili pěkné dopoledne. Ověřili jsme si, jak důležitá je v silničním provozu nejen zručnost, obezřetnost, ale i vzájemná ohleduplnost. Návštěvy dopravního hřiště jsou u dětí velmi oblíbené, a proto se již těšíme na příště. /LN/