Home » Akce školy 2021/2022 » Tří králové K + M + B + 2022

Archiv

Tří králové K + M + B + 2022

Měli jsme 6. 1. 2022 a s třídou 1. A jsme přivítali Tři krále. Ve vyučování jsme si povídali a následně si pustili prezentaci na toto téma. Zjistili jsme, jak se jmenují a proč chodí dům od domu a z jakého důvodu píší nad každé dveře domu svou zkratku. Tři křížky mezi K, M, B symbolizují Nejsvětější trojici tj. Otce, Syna a Ducha svatého.  Dále jsme si připomněli také jejich důležitý akt, putování za hvězdou Betlémskou do města Betléma ke chlévu a jesličkám. Tři králové jeli na velbloudech a Ježíškovi donesli 3 důležité dary: zlato, kadilo a myrhu. Poté si děti vyrobily Tři krále, výuka se jim velice líbila. /ZV/