Home » Akce školy 2021/2022 » Soutěž ve sběru papíru

Archiv

Soutěž ve sběru papíru

V tomto školním roce opět probíhá soutěž ve sběru papíru, kterou vyhlásil odbor životního prostření města Uničova.

Sbírají se staré kartony, letáky, papíry, sešity, knihy…Této soutěže se účastní všechny uničovské školy. Také naše třída se do soutěže zapojila. Nasbírali jsme celkem 382 kg starého papíru. Anička Frömelová donesla 97 kg a Krystian Čureja 3 kg.

Všichni víme, jak je důležité třídit odpad a tím chránit naši přírodu a životní prostředí./JK/