Home » Akce školy 2022/2023 » Rozvíjíme naše smysly a dovednosti

Archiv

Rozvíjíme naše smysly a dovednosti

Ani letos nás neminulo v dubnu aprílové počasí. A proto jsme se rozhodli místo procházky v dešti zaměstnat hlavu a rozvíjet smysly a dovednosti.

Spojili jsme se s třídou III. B a paní učitelky mezitím nachystaly jednotlivá stanoviště. Každý žák měl záznamový arch, kam po splnění úkolu dostal razítko. Procvičili jsme si slovní zásobu, čtení, jemnou motoriku, hrubou motoriku, ale i dech a zrakovou paměť.

Všichni se plně soustředili a žádné ze zadání nepředstavovalo pro nikoho překážku.

Nejenom, že jsme strávili čas se svými kamarády, ale zároveň jsme posílili naše smysly, dovednosti a paměť. /KH+LN/