Archiv

Ptáci v zimě

Ptáci v zimě, aneb koho jsme viděli u krmítka?

              V pátek 20. února 2015 předala Mgr. Martina Huběnková žákům IV. třídy ceny za účast ve výtvarné soutěži „Ptáci v zimě, aneb koho jsme viděli u krmítka?“, kterou vyhlásil Městský úřad v Uničově, Odbor životního prostředí, Středisko ekologické výchovy Studánka. Nejlepší práce byly odměněny a vystaveny, mezi oceněnými žáky byli Tomáš Gazdík, žák 5. ročníku, Miroslav Králík, Marek Mako, Zdeněk Mako a Martin Rys, žáci 4. ročníku a Ivan Gono, žák 2. ročníku, který získal cenu útěchy. (S. J.)