Home » Projektový den

Archiv

Projektový den

Projektový den „Den stromů“

Ve středu 2. května proběhl na naší škole projektový den, „Den stromu“, na jehož realizaci se aktivně podíleli žáci i pedagogové. Během dopoledního programu absolvovali žáci vycházku do městského parku, jejíž hlavním cílem bylo zopakovat si znalosti z hodin prvouky, vlastivědy, přírodopisu a zeměpisu. Po návratu do školy vyplňovali žáci pracovní list, který ověřil jejich znalosti z oblasti botaniky. Na závěrečný úkol se těšili všichni účastníci projektového dne, neboť jeho cílem bylo vlastnoruční upečení a konzumace jablečného štrůdlu.

020520186716 020520186719 (1) 020520186718 (1)


Projektový den „Cesta informace“

V úterý 21. listopadu 2017 proběhla druhá etapa projektového dne se zaměřením na mediální výchovu – „cesta informace“. Žáci 2. stupně došli ke zjištění, že průměrná doba používání mobilního telefonu je u nás asi 18 měsíců. Jeho vývoj a výroba trvá půl roku až rok. Cesta k funkčnímu mobilnímu telefonu je dlouhá a je spojena s velkou spotřebou energie (těžba surovin, výroba, doprava). Suroviny musí být po těžbě zpracovány. Jednotlivé díly se vyrábějí nebo montují v různých zemích světa. Než se mobilní telefon dostane k zákazníkovi, urazí tisíce kilometrů dlouhou cestu.

IMG_3657[1] IMG_3661[1] IMG_3663[1]


Projektový den „Den s pohádkou“

Ve čtvrtek 16. listopadu 2017 se uskutečnil projektový den Mediální výchova – Den s pohádkou. Žáci prvního stupně si povídali o filmových, televizních, knižních pohádkách. Pohádky si četli i vyprávěli a své znalosti pohádek si také vyzkoušeli. Skládali pohádkové puzzle, poznávali pohádkové postavičky na obrázcích, zahráli si pohádkové pexeso, vybarvovali obrázky pohádkových postav. Se zájmem shlédli své oblíbené Večerníčky. Vyráběli z papíru k pohádce hrnečku vař.

IMG_3599[1] IMG_3594 20171116_100606


Projektový den s Tondou Obalem

Dne 21. března 2017 se uskutečnil školní projektový den, zaměřený na ekologickou výchovu. V teoretických a praktických částech se žáci učili rozlišovat druhy odpadu, seznámili se s možnostmi třídění a využití odpadu. Plnili vědomostní soutěže, kvízy, rébusy a doplňovačky, odpovídali na otázky, hráli hry, pexeso a shlédli krátká videa s tematikou třídění odpadu. Projektový den „Třídíme odpad” byl motivací k správnému třídění odpadu, k ochraně a zachování přírody. (S. J.)

20170321_084836 (1) 20170321_083625 20170321_093454 20170321_101517


„V pohybu“

V pátek 24. února 2017 se uskutečnil další školní projektový den, který připravila paní učitelka Mgr. Kubíčková. Byl ve znamení pohybu, jak už vyplývalo z jeho názvu „V pohybu”. V první části dne navštívili žáci prvního stupně uničovské Gymnázium, kde je čekalo velké překvapení, Sportovní hala s horolezeckou stěnou. Každý žák měl možnost pod dohledem sportovního instruktora lézt po horolezecké stěně. V druhé části, teoretické, plnili zadané úkoly zaměřené na význam pohybu a sportu pro zdraví. Odpovídali na otázky, luštili křížovky a vymalovali obrázky se sportovní tematikou. (M. K.)

20170224_110710 20170224_110633 20170224_094402 20170224_093537 20170224_092115 20170224_090425


Život je pohyb

Žáci se v tomto projektovém dni rozdělili do několika skupin. Mladší se vydali do přírody, trasy zvolil každý pedagog podle věku a schopností, tady vyhledávali byliny a dřeviny. Potom si vyzkoušeli netradiční náčiní – frisbee, lambády a hakisáky. Ve druhé části dopoledne vypracovávali různé pracovní listy, které byly přizpůsobeny jejich věku. A také malovali a modelovali z hlíny. Druhá skupina se vydala na kolech po trase Uničov – Želechovice – Dětřichov – Renoty – Střelice a zpět do Uničova. Jejich úkoly byly podobné, jen na místo her šlapali do pedálů. (I. M.)

20160621_093733      20160621_095544      20160621_142048      DSC08749      DSC08753      DSC08754     DSC08756      DSC08765


Třídíme odpady

Dne 7. 6. 2016 se na naší škole konal projektový den, zabývající se problematikou třídění odpadů. Den jsme rozdělili na dvě části – teoretickou, která probíhala ve třídě a praktickou v ulicích města. Součástí vycházky byl průzkum a fotografování sběrných míst tříděného odpadu. V teoretické části se žáci zabývali druhy odpadových materiálů, kam je ukládáme i jakou mají životnost v přírodě. Dále si žáci doplnili desatero domácí ekologie a poznávali s pomocí nápovědy na internetové adrese různé ekoznačky. Žáci si také vyrobili popelnici z barevného papíru a z plastových lahví různé květiny, zvířátka a domečky. Někteří se inspirovali svou fantazií, jiní pracovali podle předložených obrázků. Výsledky své práci si vystavili ve svých třídách. (J. V.)

20160607_085022      20160607_090712      20160607_090858      20160607_090908      20160607_094348      20160607_103008      20160607_103924      20160607_110737 20160607_112541


Kdo si hraje nezlobí

Ve středu 27. dubna proběhl na ZŠ Uničov, Šternberská 35 další projektový den, tentokrát pod zvoleným názvem „Kdo si hraje, nezlobí.“ Během zábavného dopoledne plnili žáci teoretické a praktické úkoly z botaniky, pracovali s buzolou, vyhledávali správné odpovědi na PC, luštili křížovky, zkoušeli svou trpělivost při skládání puzzle, porovnávali svou obratnost a vytrvalost v pohybových a manuálních dovednostech. Ani celodenní chladné a deštivé počasí neodradilo účastníky akce od závěrečného opékání uzenin v areálu II. budovy školy. (L. H.)

20160427_100029      20160427_105922      20160427_110931     20160427_115801     20160427_104412     20160427_104631     20160427_115936


Pevnost poznání

Dne 8. března 2016 uskutečnila Základní škola Uničov, Šternberská 35 školní projektový den nazvaný „Pevnost poznání“. Žáci navštívili Pevnost poznání, interaktivní muzeum vědy UP v Olomouci. Ve čtyřech stálých expozicích – Věda v pevnosti, Živá voda, Rozum v hrsti, Světlo a tma zde prožili zajímavé chvíle poznání. Prošli jednotlivé expozice a všechno si s velkým zájmem prohlédli (drobné živočichy našich českých řek na obrázcích, pod mikroskopem, v podobě zvětšených modelů a některé i živě v akváriích, model oka a mozku), prozkoumali (zátopový model stoleté vody města Olomouce) a mnohé činnosti si vyzkoušeli (pokusy se světlem, rozsvícení žárovky, infračervenou kameru, 3D film, různé hlavolamy, smyslové hádanky, dřevěné 3D piškvorky, křivá zrcadla, střelbu z děla, přístroj, ve kterém zažili pocity akrobatických pilotů), oblékli (historické vojenské uniformy z 18. století), a také se seznámili s novými poznatky (s historií vzniku pevnosti). (S. J.)

20160308_085142    20160308_095451    20160308_095525    20160308_100305      20160308_100454      20160308_103917


Jak se žije jinde

                      V pondělí 22. 2. 2016 se naši žáci na 4  stanovištích podívali do čtyř různých rodin prostřednictvím krátkých dokumentů, kde děti z Afriky, Austrálie, Jižní Ameriky a Asie vypravovaly, jak probíhá jejich běžný den, kam chodí do školy, co jí a jak si hrají.  Kromě dokumentu na žáky na každém stanovišti čekal poslechl tradiční hudby jednotlivých kontinentů a také tradiční jídlo. Kromě batátů a manga žáci zkoušeli jíst rýži jídelními hůlkami. Kdo si chtěl taky trochu pohrát mohl si vyzkoušet hod bumerangem a nebo si zacvrnkat kuličky. Na závěr dne jsme se zamýšleli nad tím, které z dětí v dokumentů bychom chtěli navštívit a kde bychom se chtěli podívat. A také co mají děti v dokumentech stejně a co jinak než u nás. (P. P.)

projektový den 22.2.2016 kontinenty 002      projektový den 22.2.2016 kontinenty 006       projektový den 22.2.2016 kontinenty 009 projektový den 22.2.2016 kontinenty 015       projektový den 22.2.2016 kontinenty 011     projektový den 22.2.2016 kontinenty 018


Sportovní projektový den

                    Zasportovat si a vyzkoušet nové netradiční aktivity, to bylo cílem sportovního projektového dne, který proběhl na naší škole 16. června. Žáci si mohli ve skupinkách vyzkoušet své dovednosti ve zručnosti, rychlosti, přesnosti a zátěži během rozmanitých aktivit. Vyzkoušeli si také netradiční skupinové hry jako např. Krtkův fotbal, kdy se míč místo do branek kope do děr, nebo lakros či golf. Na konci celého programu byli vyhlášeni nejlepší žáci, kteří nasbírali během soutěžních aktivit nejvíce bodů. Ti, kteří nezvítězili, si odnesli spoustu zážitků a poznatků o nových možnostech ve sportovním vyžití. (L. S.)


Ekoart

           Dne 8. 6. 2015 proběhl na ZŠ Uničov Šternberská 35, další z projektových dnů, tentokrát pod názvem „EKOART“. Hlavním cílem akce byl sběr přírodnin a jejich využití při výrobě dekorativní výzdoby. Tvorba výrobků z donesených přírodnin probíhala na školním dvoře naší školy. Žáci měli možnost použít rychleschnoucí modelovací hmotu a aranžérskou houbu. Tento druh činnosti se žákům velmi líbil a všichni dokázali, že mají v sobě velký kus fantazie. Na závěr dne jsme ze všech výrobků uspořádali výstavku a žáci sami mezi sebou vybrali nejvíce obdivovanou práci. Odměněni malou sladkostí za snahu a kreativitu byli všichni zúčastnění žáci. Akce se zdařila i díky pěknému počasí a tak jsme domů odcházeli spokojeni, s vědomím, že dokážeme vlastními silami přispět k pěkné a vydařené akci. (J. V.)


O přírodě – tak trochu netradičně

                 Dne 2. června 2015 prožili žáci IV. ročníku Základní školy Uničov, Šternberská 35 školní projektový den „O přírodě“. Cílem projektu bylo prohloubení a rozšíření učiva prvouky, přírodovědy a přírodopisu. Formou různých aktivit se uskutečnilo praktické ověřování znalostí o přírodě. Žáci přiřazovali, spojovali, doplňovali, vybarvovali a kreslili obrázky, řešili kvízy, vyplňovali křížovky a vyhledávali informace na internetových stránkách. Netradiční školní dopoledne o zvířatech, rostlinách a lidech se žákům líbilo. Pracovali svědomitě, samostatně, ve dvojicích i ve skupinkách. Po společném hodnocení dostali zaslouženou malou odměnu, vždyť se snažili být nejlepší. (S. J)


Budeme se bavit, budeme si hrát

               Dopoledne plné soutěží prožili dne 23. dubna 2015 žáci IV. třídy, zúčastnili se školního projektového dne „Budeme se bavit, budeme si hrát“. Mgr. Ludmila Havlíčková připravila v uničovském parku čtrnáct stanovišť, na kterých si žáci mohli poměřit své schopnosti a dovednosti. Na stanovištích je čekaly různé úkoly (chůze na chůdách, hod létajícím talířem, lanová houpačka, prolézání tunelu, válení sudu, chytání ryb, jízda s kolečky, házení kroužků, kreslení portrétu, poznávání jarních rostlin apod.), za každý splněný úkol dostávali razítko. Slunečné dopoledne plné zážitků bylo zakončeno hodnocením počtu získaných razítek, ale i malým překvapením, sladkým dárkem na doplnění vydané energie. (S. J.)

 


 

Jak se žije lidem s postižením

               V úterý 28. 1. 2015 proběhl na naší škole projektový den na téma Jak se žije lidem s postižením. Žáci si na 4 stanovištích vyzkoušeli chůzi s bílou holí, vyluštili si text v braillově písmu, zkusili si pohyb na vozíku a naučili se znakovat několik znaků ve znakové řeči. Na závěr jsme se sešli u čaje a sušenek a vyplnili jsme dotazníky.

Z dotazníků vyplynulo, že nejobtížnější pro naše žáky byl pohyb se zavázanýma očima. Jako nejnáročnější označili zrakové postižení. Kdyby si museli vybrat jedno z postižení, vybrali by si sluchové postižení, protože by mohli sportovat a řídit auto. (P. P.)