Home » Akce školy 2022/2023 » Projektový den s Kappa-Help

Archiv

Projektový den s Kappa-Help

Tento týden nás navštívily pracovnice organizace Kappa Help. Kappa Help je organizace, jejímž účelem a posláním je pomoct lidem, kteří se dostali do nepříznivé životní situace a hrozí jim vyloučení na okraj společnosti. V této oblasti realizuje řadu preventivních a vzdělávacích programů. Pro žáky 2. stupně měly pracovnice této organizace připravený velmi zajímavý a zábavný program na téma Já a zodpovědnost, do kterého byli žáci aktivně zapojeni a museli plni řadu úkolů vztahujících se k této problematice. Žáky program nadchl, do zadaných úkolů se pouštěli se zájmem a odnesli si řadu nových a důležitých informací a vědomostí. /IK/