Home » Akce školy 2021/2022 » Projektový den 2.B „Z pohádky do pohádky“

Archiv

Projektový den 2.B „Z pohádky do pohádky“

Kouzelnými vrátky, pospěš s námi do pohádky.

Pro projektový den naší třídy „Z pohádky do pohádky“ si žáci vybrali pohádku O červené Karkulce.

Nejdříve se žáci dozvěděli. co je to pohádka, následně jsme si pověděli, jaké pohádky známe a máme rádi. A pak začalo pohádkové učení. Žáci třídili barevné květy, které Karkulka nasbírala na louce pro babičku. Květy třídili podle různých kritérií a počítali s nimi příklady. Potom žáky čekalo skládání obrázků podle čísel, dějové posloupnosti a pohádkové labyrinty. Po procvičení písmen na interaktivní tabuli nás čekaly pracovní činnosti v podobě „lepení zubů vlkovi“.

Nakonec se děti proměnily v herce a celou pohádku se snažily zdramatizovat. Rozdělily si role, připravily si rekvizity a s chutí se pustily do „hraní“.

Na závěr všichni malí herci našli v košíčku drobnou sladkost. Projektový den se žákům velmi líbil, což je také vidět na fotografiích. /KD/