Home » Akce školy 2022/2023 » Příprava na Velikonoce

Archiv

Příprava na Velikonoce

Velikonoce jsou jedním z nejvýznamnějších křesťanských svátků, které se slaví po celém světě.  A proto jsme se rozhodli pro projektový den, jehož cílem bylo seznámit se s historií, tradicemi a zvyky spojenými s Velikonocemi.

První část byla věnována seznámení se s tradicemi a historií. Zjistili jsme, že Velikonoce jsou spojeny s Ježíšovým vzkříšením a že se slaví již po mnoho staletí. Dále jsme si povídali o různých zvycích, jako je například zdobení vajec, hledání velikonočních vajíček, pečení beránků a koledování. Někteří z nás tyto tradice již znali, ale jiní se o nich dozvěděli poprvé.

Poté následovala praktická část, během které si žáci vyrobili velikonoční dekorace a barvili vajíčka. Na závěr jsme se vydali do centra města a městského parku. Nejdříve jsme si prohlédli velikonoční strom a pak jsme úspěšně zdolali velikonoční stezku s úkoly.

Celý projektový den byl nejen poučný, ale také jsme si společně užili mnoho zábavy a radosti při tvoření dekorací, které si každý mohl odnést domů jako připomínku na tento krásný den. /LN/