Home » Akce školy 2022/2023 » Připomínáme si Den Země

Archiv

Připomínáme si Den Země

Blíží se svátek Den Země, jehož cílem je připomenout lidem, že Země představuje náš domov a měli bychom o ni pečovat.
Nejprve jsme si s dětmi řekli, se kterými problémy se naše planeta potýká. Dozvěděli jsme se, že nějaké potíže jsme si více méně způsobili sami – například nešetrné hospodaření s vodou, velké skládky odpadu či znečišťování ovzduší kouřem z továren a aut. Následně jsme podle obrázků dospěli k řešení některých problémů, jak bychom Zemi mohli pomoci.
Po získání informací žáci vyplnili pracovní list a paní učitelka na závěr pustila video, které posloužilo jako shrnutí tohoto tématu.
Abychom si i nadále připomínali, jak je pro nás Země důležitá, vyrobili jsme planetu se stromy a rukama. Každá ruka znázorňuje jinou barvu kůže – tedy rovnost a soudržnost, protože v jednotě spočívá síla. Stromy symbolizují zeleň kolem nás.
Země nemá jen sedm divů světa, ale miliony, každý tvor, rostlina i věc se stává něčím neobyčejným. A na nás lidech je, abychom se o ni starali s láskou a respektem. /KH