Home » Akce školy 2022/2023 » Preventivní přednáška – Láska a sexualita

Archiv

Preventivní přednáška – Láska a sexualita

Aby měli naši žáci výuku co nejpestřejší a zajímavou, snaží se naši pedagogové sami nebo prostřednictvím různých organizací realizovat projektové dny, besedy a podobně. V minulých dnech absolvovali naši žáci preventivní přednášku s lektorkou Poradny pro ženy a dívky se sídlem v Olomouci. Tématem přednášky byla Láska a sexualita. Pro žáky to bylo velmi zajímavé téma, po celou dobu přednášky se zaujetím poslouchali výklad paní lektorky a v závěru přednášky mohli anonymně vznést dotazy na probírané téma. Dotazů bylo mnoho a paní lektorka všechny pečlivě a vstřícně zodpověděla. Z přednášky si žáci odnesli řadu cenných informací, které ve svém životě jistě zúročí./IK/