Home » Akce školní družiny 2022/2023 » Předvánoční čas – advent

Archiv

Předvánoční čas – advent

S dětmi jsme si povídali o předvánočním čase a s ním spojené tradice. Domluvili jsme se společně s dětmi, že si vyrobíme adventní věnec.  Z větviček tuje a korpusu, jsme začali tvořit věnec. Na věnec jsme umístili čtyři svíčky, o každé svíčce jsme si pověděli, jaký má význam. První svíčka se jmenuje „Naděje“ a zapaluje se na první adventní neděli, která se jmenuje Železná neděle. Od ní se pak zapaluje v protisměru hodinových ručiček, druhá adventní svíčka, která se jmenuje „Mír“ a neděle se jmenuje Bronzová. Třetí svíčka nese jméno „Přátelství“ a zapaluje se na neděli Stříbrnou. Čtvrtá a zároveň poslední svíčka se jmenuje „Láska“ a neděle má jméno Zlatá…

Všichni měli z tvorby adventního věnce velikou radost, aktivně se zapojili a se zaujetím naslouchali. /NK/