Archiv

Poznávání přírody v městském parku

Poznávání přírody bylo spojeno se zábavnou hrou. Každý žák dostal hrací kartičku, na kterou po splnění dílčích úkolů obdržel razítka. V žácích se probudila soutěživost, takže úkoly plnili velice rychle a s radostí. Každý úkol byl zaměřen na určitou oblast týkající se přírody. Po ukončení hry v parku jsme se přesunuli do školní družiny, kde si žáci svá razítka na památku vykreslili a na druhou stranu kartičky namalovali obrázek. (V. Š)