Planetárium v Brně

V úterý 18. února 2020 jsme se vydali na celoškolní výlet do brněnské hvězdárny. Zde jsme se zúčastnili vzdělávacího programu s názvem „Planety: Cesta Sluneční soustavou“.

První zastávkou byl Měsíc, jediné vesmírné těleso, na kterém lidé dosud přistáli, dalším cílem byl Mars. Naše výprava se však nezastavila a pokračovali jsme k Jupiteru, Saturnu, Uranu a Neptunu. Prolétli jsme také kolem kometárního jádra – kosmického ledovce. A čekala nás také trpasličí planeta Pluto.  Na tuto dalekou cestu jsme se vydali v pohodlných sedadlech kinosálu díky 2D projekci, která všechny žáky velmi zaujala. (L. N.)

gg IMG_1344 PB241755

Soutěž ZIMA

Dne 12. února 2020 se žáci V. třídy vydali do DDM Uničov Vila Tereza. Šli se podívat na výstavu prací žáků mateřských a základních škol. Do soutěže Zima bylo přihlášeno 248 prací, z toho 15 kolektivních. Mezi oceněnými výtvory se zimní tematikou byla kolektivní práce žáků V. třídy „Zimní krajina”, za kterou obdrželi diplom a věcnou odměnu. (S. J.)

SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG

Merkur

V pondělí dne 10. února 2020 si žáci V. třídy uspořádali malou výstavku svých výrobků. V hodinách pracovních činností si vyzkoušeli práci se stavebnicí Merkur. S velkým zaujetím montovali podle návodu rýč, hrablo na sníh, písmena, mobil, židli, stůl, automobil, traktor, formuli, jeřáb, postavu,… Pracovali samostatně, i ve skupinách. Této činnosti se věnovali s opravdovým nadšením a nejraději by pracovali i o přestávce.

SAMSUNG

Pololetní vysvědčení

Ve čtvrtek 30. ledna 2020 se rozdávalo vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2019/2020. Během dopoledne čekalo žáky ještě vyučování. Poslední vyučovací hodinu obdrželi žáci V. třídy výpis z vysvědčení. (S. J.)

SAMSUNG

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V OLOMOUCI

28. ledna se uskutečnil projektový den mimo školu financovaný z projektu Šablony II. Dopolední program projektového dne přinesl mnoho aktivit, ve kterých se mohli žáci něco nového naučit, ale i zopakovat si své znalosti z mnoha školních předmětů. 

Řízený výklad se střídal s praktickými dovednostmi ve výtvarné dílně muzea, žáci si vyzkoušeli tisk na textil, míchali bylinné čaje, poznávali části hanáckého kroje a mohli si jej vyzkoušet obléci. Pracovali s vystavenými exponáty muzea, vyplňovali krátké testy, překládali latinská slova a nebo v praktických cvičeních vážili na dobových vahách. Program byl pestrý a žáci jej po ukončení hodnotili velmi kladně. Všichni se mohli podle svých schopností zapojit a prokázat své dovednosti a znalosti. (I. M.)