zřizovatel ZÁKLADNÍ ŠKOLY UNIČOV, ŠTERNBERSKÁ 456

111

Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019

  • Datum konání: Po 3. 9. 2018
  • slavnostní zahájení školního roku v 8:05 hod.
  • slavnostní přivítání prvňáčků, ostatních žáků i pedagogických pracovníku ZŠ Uničov, Šternberská 456
  • ukončení vyučování v 9:00 hod.
  • školní družina v provozu od 4. 9. 2018

Dokončeno ve školním roce 2018/2019 

V srpnu 2018 byla úspěšně dokončena další etapa  investiční akce zaměřené na rekonstrukci Základní Školy Uničov, Šternberská 456. Investice byla zacílena na modernizaci elektroinstalace  na adrese školy Šternberská 500.  Dále byla ve školním roce rekonstruována podlaha ve školní dílně a výměna oken. Byla vybudována učebna přírodních věd a učebna hudební výchovy. Škola zakoupila moderní didaktické pomůcky pro výuku přírodovědných předmětů.

Doufáme, že i v dalším období se nám podaří získat finanční prostředky na další opravy a rekonstrukce, které přispějí k dalšímu zkvalitnění prostředí naší školy.

Naše škola  

Škola byla založena v 50. letech 20. století a zřizovatelem je Krajský úřad Olomouckého kraje. Škola je od roku 2013 fakultní školou Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého Olomouc. Škola vzdělává žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, a to dle školních vzdělávacích programů, které vycházejí z Rámcově vzdělávacího programu. Jedná se o Školní vzdělávací program „Rádi spolu“, který vychází z RVP ZŠS a  Školní vzdělávací program „Klíč ke vzdělání“, který vychází z RVP ZV. Školu v letošním roce navštěvuje 35 žáků. Tito žáci jsou rozděleni do čtyř kmenových tříd. Vzdělávací prostory jsou rozděleny do dvou budov:

Hlavní budova na adrese Šternberská 456

Učebny

Počítačová učebna (10 osobních počítačů, připojení na internet, magnetická tabule, dataprojektor)

Cvičná kuchyň (kuchyňská linka vybavená varnou deskou, horkovzdušnou troubou, varnou konvicí, ručním mixérem a základním kuchyňským vybavením)

Prostory školní družiny

Keramická pec

Ředitelna, sborovna

Areál „Zámeček“ na adrese Šternberská 500

Učebny – přírodovědná učebna, učebna hudební výchovy

Školní družina: od 6:30 do 15:00 hodin

Dílna (plně vybavená pro výuku pracovních činností)

Školní pozemky a skleník (pro výuku praktických činností).

Výdejna stravy a jídelna pro 20 osob

V budově je nainstalována plošina pro vozíčkáře a bezbariérová toaleta.


           1. 7. 2012 byla do funkce ředitelky školy jmenována Mgr. Michaela Král Kilianová. Snahou ředitelky a všech pracovníků školy je neustále zdokonalovat prostředí školy. Cílem je nejen zlepšení podmínek pro zajištění výukového procesu, ale rovněž hygienických a bezpečnostních požadavků. Od září 2012 prochází hlavní budova rozsáhlými úpravami. Na hlavní budově byla vybudována nová plně vybavená počítačová učebna. Rovněž vznikla nová cvičná kuchyň a školní družina. Průběžně je rekonstruována zdravoinstalace a prováděna pokládka nové podlahové krytiny. Ve dvou třídách byla instalována interaktivní tabule. Dokončena je rekonstrukce sociálního zařízení v obou patrech budovy.