Home » Akce školy a školní družiny 2020/2021 » Akce školy 2020/2021 » Návštěva Vlastivědného muzea

Archiv

Návštěva Vlastivědného muzea

Dne 22.9.2020 navštívili žáci III. třídy Vlastivědné muzeum v Olomouci. V rámci projektového dne si žáci prohlédli přírodovědnou expozici, která byla zaměřena na ptactvo žijící na našem území. Zábavným kvízem si žáci osvojili znalosti o jednotlivých ptácích, jejich potravě a hnízdění. Dále se seznámili s předměty našich babiček, které pohmatu poznávali. Na závěr měli žáci možnost si vyrobit papírového ptáčka, pokrytého barevnými látkami a také vyčistit rezavý kov smirkovým papírem.

Celý program se žákům velmi líbil. (T.L.)