Home » Akce školy a školní družiny 2020/2021 » Měsíc bezpečnosti

Archiv

Měsíc bezpečnosti

                        V měsíci dubnu jsme se ve školní družině mimo jiné věnovali bezpečnosti v silničním provozu. Vycházky byly zaměřené především na znalost dopravních značek. Také jsme si osvojili dopravní předpisy, pozorovali různé dopravní situace, připomněli si správné vybavení kola a zásady poskytnutí první pomoci. Ve třídě školní družiny na koberci s dopravním motivem si žáci pomocí stavebnice, dopravních značek a autíček vytvořili silniční provoz a hráli si na jeho účastníky. Podle dopravních značek a předpisů pohybovali auty jako v opravdovém silničním provozu. Tato činnost je bavila a hlavně přispěla k upevnění znalostí z dopravní výchovy. (L. B.)