Home » Akce školy 2021/2022 » Malý ochránce pořádku ZŠS

Archiv

Malý ochránce pořádku ZŠS

Dnešní den byl věnován projektovému vyučování, které bylo zaměřeno na primární prevenci rizikového chování v dopravě.

Ráno jsme začali rozcvičkou s dopravními prostředky. Následně jsme si vysvětlili a poté zopakovali, jak se máme správně chovat v silničním provozu.

Pomocí plošných stavebnic žáci postavili silnice, dálnici, garáže a rozmístili dopravní značky. Tyto dopravní značky jsme pojmenovali a společnou hrou zopakovali nabyté znalosti.

Po práci na interaktivní tabuli a s pracovními listy jsme se vydali na procházku a poznávali dopravní značky, o kterých jsme se učili. Žákům se projektový den velice líbil. /LN/