Home » Akce školy 2021/2022 » Malý ochránce pořádku – 1.stupeň ZŠ

Archiv

Malý ochránce pořádku – 1.stupeň ZŠ

Dnešní den byl věnován projektovému vyučování, celý koncept nesl název, Malý ochránce pořádku. Ráno jsme začali rozcvičkou, rozproudili jsme v žilách krev u písniček a nastartovali mozkové závity. V úvodu jsme si vysvětlili, jak se máme chovat v silničním provozu, žáci věděli, co je potřebné při jízdě na kole. Na interaktivní tabuli jsme rozeznávali,

co patří mezi správné chování, a co naopak špatné v silničním provozu. Žáci správně zdůvodňovali, jakých chyb se osoby na obrázcích dopouští. Druhou hodinu jsme začali tanečkem a připomněli jsme si důležitá telefonní čísla. Žáci se naučili hezkou básničku, díky které na čísla nikdy nezapomenou. Poté jsme si vysvětlili, jakým způsobem se volá na tísňové volání. Tohle jsme si hned vyzkoušeli v praxi. Vymysleli jsme imaginární situaci a žáci měli možnost vyzkoušet volání na tísňovou linku. Na závěr jsme si popsali nejznámější dopravní značky, nakreslili jsme si semafor pro chodce a vyrazili ven. Na procházce jsme mohli nabyté znalosti aplikovat v praxi. V ulicích jsme měli možnost vidět spoustu značek. Žákům se projektový den velice líbil. /VB/