Home » Akce školy 2022/2023 » Lekce primární prevence – PEXESO

Archiv

Lekce primární prevence – PEXESO

V tomto týdnu se žáci ZŠS zapojili do lekce primární prevence od Kappa-Help. Program byl zaměřený na podporu zdravých vztahů ve třídě a na prevenci rizikového chování.

Žáci se nejdříve představili a pantomimicky o sobě sdělili, co dělají rádi. Pomocí různých zábavných aktivit se u žáků podpořili kamarádské vztahy a přátelství. V diskuzi s lektorkami a prostřednictvím herních technik děti vyjadřovaly své názory k různým rizikovým situacím a upevnily si tak zdravý postoj k životu.

Všichni se nadšeně zapojili do připravených aktivit, nejoblíbenější činností bylo tematické kreslení a hra s názvem Žabky. /JP a LN/